Available courses

Kurz "Afinné zobrazenia v rovine" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Voľne dostupný softvér vo vyučovaní matematiky a metodika ich využitia vo vyučovaní matematiky strednej školy" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Geometria fraktálov" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Úvod do počítačovej geometrie" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Práca s inteligentnou kalkulačkou" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Hosťovský prístup získate pomocou hesla: KEGA2015PSIK

Kurz "Projektívna geometria I." bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

 

Kurz "Geometria mnohouholníkov a mnohostenov" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

 

Kurz "Tvorba didaktických testov v matematike základnej a strednej školy" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Úvod do diferenciálnej geometrie" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Webovská grafika" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Základy modelovania kriviek a plôch" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

kurz pre predmet didaktika matematiky v digitálnom svete

kurz pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia

kurz pre predmet didaktika matematiky v digitálnom svete

pre študentov

pre študentov

kurz pre študentov


Help with Search courses