Kurzy


Dostupné kurzy

Kurz "Afinné zobrazenia v rovine" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Voľne dostupný softvér vo vyučovaní matematiky a metodika ich využitia vo vyučovaní matematiky strednej školy" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Geometria fraktálov" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Úvod do počítačovej geometrie" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Práca s inteligentnou kalkulačkou" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Hosťovský prístup získate pomocou hesla: KEGA2015PSIK

Kurz "Projektívna geometria I." bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

 

Kurz "Geometria mnohouholníkov a mnohostenov" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

 

Kurz "Tvorba didaktických testov v matematike základnej a strednej školy" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Úvod do diferenciálnej geometrie" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Webovská grafika" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

Kurz "Základy modelovania kriviek a plôch" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.

kurz pre predmet didaktika matematiky v digitálnom svete

pre študentov

pre študentov

kurz pre študentov

moodle kurz predmetu didaktika vyučovania matematiky v digitálnom prostredí

kurz pre predmet didaktika matematiky v digitálnom svete

Pokračovanie kurzu zo zimného semestra.
V tomto semestri sa zaoberáme hlbšie teóriou konštruktivizmu.

Definujeme učenie objavovaním, mozgovo kompatibilné učenie, kooperatívne vyučovanie.

Pracujeme s MSCD a MRCE úlohami.

Ukazujeme si na príklade zavedenia pojmu funkcia a jej grafu ako by mal vyzerať metodický list.

Zaoberáme sa pojmom nekonečno na úrovni ZŠ. Rozlišujeme aktuálne a potenciálne nekonečno.

Tvoríme didaktické hry.

Bavíme sa s desatinnými číslami a logikou.

To všetko je podporené on-line e-learningovým kurzom. 

Pokračovanie kurzu zo zimného semestra.
V tomto semestri sa zaoberáme hlbšie teóriou konštruktivizmu.

Definujeme učenie objavovaním, mozgovo kompatibilné učenie, kooperatívne vyučovanie.

Pracujeme s MSCD a MRCE úlohami.

Ukazujeme si na príklade zavedenia pojmu funkcia a jej grafu ako by mal vyzerať metodický list.

Zaoberáme sa pojmom nekonečno na úrovni ZŠ. Rozlišujeme aktuálne a potenciálne nekonečno.

Tvoríme didaktické hry.

Bavíme sa s desatinnými číslami a logikou.

To všetko je podporené on-line e-learningovým kurzom. 

kurz pre doktorandov, v ktorom si skúšajú byť učiteľmi

Zhrnutie základných vlastností mnohouholníkov a mnohostenov s vyústením do výučby a práce s talentovanými študentmi na stredných školách. Bude sa venovať pozornosť aj pravidelným a polopravidelným mnohouholníkom a mnohostenom.

Pokračovanie kurzu zo zimného semestra.
V tomto semestri sa zaoberáme hlbšie teóriou konštruktivizmu.

Definujeme učenie objavovaním, mozgovo kompatibilné učenie, kooperatívne vyučovanie.

Pracujeme s MSCD a MRCE úlohami.

Ukazujeme si na príklade zavedenia pojmu funkcia a jej grafu ako by mal vyzerať metodický list.

Zaoberáme sa pojmom nekonečno na úrovni ZŠ. Rozlišujeme aktuálne a potenciálne nekonečno.

Tvoríme didaktické hry.

Bavíme sa s desatinnými číslami a logikou.

To všetko je podporené on-line e-learningovým kurzom.