Kurz "Voľne dostupný softvér vo vyučovaní matematiky a metodika ich využitia vo vyučovaní matematiky strednej školy" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "E-matik+, Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky" a registračným číslom MŠ KEGA 094UK-4/2013.